image
Zeyl-İ Şakâ’ik Uşşâkîzâde Seyyid İbrâhîm Hasîb Efendi
Künye İçindekiler Dizin